Zaliczenie z KKZ Pszczelarz

W dniu 14.06.2018 o godzinie 16:00 odbędzie się zaliczenie z pożytków pszczelich,

a później z przepisów ruchu drogowego.

Posted in Aktualności.