Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w MSCKZiU w Przemyślu

W dniu 7.03 br. grupa uczennic z klasy IVB naszej szkoły odwiedziła Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w ramach dni otwartych szkoły.
Uczennice zwiedzając pracownie dydaktyczne mogły poznać kierunki kształcenia w tej jednostce oświatowej, co może być dla nich pomocne w dalszej edukacji i zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
Głównym jednak punktem wizyty w tej szkole były zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy, gdzie młodzież mogła odświeżyć swoją wiedzę z tego zakresu zdobytą na lekcjach z EDB oraz poszerzyć swoje umiejętności praktyczne z tego zakresu z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora AED.
Potwierdzeniem tego jest dokumentacja fotograficzna z udziałem tych uczennic.

Posted in Aktualności.