Figurka Mikołaja

Wylicytuj figurkę przedstawiającą postać św. Mikołaja i wesprzyj nasze działania na rzecz naszych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rada Rodziców Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu serdecznie zaprasza do udziału w akcji charytatywnej polegającej na licytacji ozdoby świątecznej – figurki przedstawiającej św. Mikołaja. Figurka została wykonana ręcznie między innymi z tekstyliów i elementów drewnianych. Licytacja będzie prowadzona na naszej stronie na niniejszym portalu społecznościowym i będzie trwała od momentu zamieszczenie tegoż ogłoszenia czyli od dnia 13-12-2022 r., a zakończy się w dniu 20-12-2022 r. Środki finansowe uzyskane z niniejszej licytacji zostaną przeznaczone na cel charytatywny – pomoc dla naszych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Będąca przedmiotem niniejszej licytacji figurka dla tego kto zdecyduje się przekazać nam za nią na nasze konto bankowe najwyższą kwotę i uczyni to przed jej odebraniem, figurka ta będzie możliwa do odebrania wyłącznie osobistego w siedzibie naszej szkoły (w sekretariacie) zlokalizowanej w Przemyślu, przy ulicy hm. Izydory Kossowskiej 1.

Wpłatę można dokonać na następujące konto (z dopiskiem: Rada Rodziców / pomoc uczniom): 11 1240 2568 1111 0011 1768 4772.

Dziękujemy Państwu za pomoc i wrażliwe serca.

Posted in .