Rozdanie certyfikatów Europass

Podczas zakończenia roku szkolnego dla maturzystów uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty Europass Mobility w języku polskim i języku angielskim potwierdzające ich udział w stażu zagranicznym oraz precyzujące wiedzę, umiejętności i kompetencje, które rozwinęli. Podczas uroczystości Joanna Gierlach koordynator projektu przybliżyła zgromadzonym korzyści płynące z udziału w projekcie i opowiedziała o certyfikatach, które uczestnicy projektu otrzymali i ich znaczeniu w rozwoju kariery zawodowej.