I to już koniec?

W dniach od 1 marca do 15 marca 2022 roku odbyła się ostatnia mobilność uczniów z naszego pierwszego projektu „Praktyka czyni mistrza- europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy” realizowanego z funduszy europejskich.

W ostatnim wyjeździe udział wzięło 20 uczniów (po 10 osób z technik ekonomista i technik handlowiec) i 2 opiekunów. Nasi ekonomiści i handlowcy odbywali praktyki w różnych instytucjach i punktach handlowych  w Sewilli. Poznawali jak wygląda specyfika pracy w Hiszpanii. Nasi uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem w czasie powierzonej im pracy. Od swoich pracodawców i opiekunów otrzymali oceny celujące z praktyk.

W czasie pobyty w uczniowie mieli również czas na zwiedzanie perełki Andaluzji oraz wycieczki do Kadyksu i Kordoby.  

Pobyt w Hiszpanii, praktyki podniosły kompetencje zawodowe i językowe naszych uczniów. Nauczył młodzież otwartości na inna kulturę  oraz  samodzielności.  Dla większości osób był to pierwszy kontakt z tym pięknym krajem ale z pewnością nie ostatni…….