POWER

Praktyka czyni mistrza – europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy

Projekt Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu  Społecznego

Dofinansowanie projektu z UE: 593 532,09 PLN

Miło nam poinformować, że nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych osób z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej, czyli zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kształcenia zawodowego przez uczniów klas drugich, trzecich i czwartych technikum uczących się na kierunkach technik handlowiec, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik programista.

W ramach dofinansowania uczestnicy projektu odbędą dwutygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii,  będą  mieli zagwarantowaną opiekę polskiego opiekuna, transport,  zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki krajoznawcze.  Dodatkowo uczniowie przejdą przed wyjazdem  przygotowanie językowe i  kulturowe.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby uczniów w zakresie zwiększenia ich praktycznego doświadczenia w ramach kierunków ich kształcenia oraz poprawienia umiejętności językowych.  Uczestnik projektu: pozna organizację i dyscyplinę pracy w przedsiębiorstwach zagranicznych, skonfrontuje poziom usług w kraju z poziomem usług w firmach zagranicznych, pobudzi w sobie potrzebę kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ulepszy umiejętności językowe, również w zakresie języka obcego zawodowego. Ogromną potrzebą naszej szkoły jest ustanowienie i sukcesywne wzmacnianie europejskiego wymiaru i zasięgu funkcjonowania przez edukację i kulturę. Projekt zwiększy poziom świadomości i zainteresowania innymi kulturami w kontekście Unii Europejskiej, zwiększy tolerancję dla odmienności. Wzmocni współpracę z zagranicznymi partnerami oraz polepszy wizerunek szkolenia zawodowego i praktycznego.

W ramach projektu zaplanowano cztery wyjazdy: dwa wyjazdy dla uczniów kierunków technik ekonomista i technik handlowiec (10 osób z każdego kierunku) oraz dwa wyjazdy dla uczniów kierunków technik architektury krajobrazu i technik programista (8 osób z każdego kierunku).