Szkoła Policealna dla Dorosłych

Nauka w Szkole Policealnej dla Dorosłych trwa 4 semestry (2 lata). Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. W trakcie trwania nauki można przystąpić do egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Terminy i liczba egzaminów zależą od wybranego zawodu.

Do Szkoły Policealnej dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która:

 • ukończyła szkołę średnią,
 • jest zainteresowana dalszą nauką, ale z różnych względów nie może rozpocząć studiów,
 • pracuje w danym zawodzie, ale chce uzupełnić wykształcenie,
 • chce zdobyć nowy zawód, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 Do szkoły policealnej nie jest wymagana matura. Jesteśmy placówką publiczną, więc nauka u nas jest bezpłatna.

Nauka w Szkole Policealnej odbywa się w trybie:

 • zaocznym – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie:
  • w czwartki w godzinach od 1410 do 1955,
  • w piątki w godzinach od 1410 do 1955,
  • w soboty w godzinach od 800 do 1535.

 W szkole policealnej kształcimy w zawodach:

[WPSM_AC id=2795]

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych – pobierz podanie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji – pobierz oświadczenie,
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku – pobierz oświadczenie,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie,
 • w przypadku przyjęcia na semestr wyższy, dokumenty potwierdzające ukończenie niższych semestrów,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Sekretariat:

ul. hm. Izydory Kossowskiej 1
37-700 Przemyśl
tel./fax: (16) 678 33 02
w godzinach od 730 do 1530