Seminarium z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia  18 września 2018 roku w ramach współpracy CKZiU Nr 2 z OHP w Przemyślu odbyło się 8 – godzinne seminarium z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej”. Seminarium zorganizowane przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Przemyślu we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Przemyślu. Specjalistą prowadzącym szkolenie był  Pan Janusz Raizer – Instruktor Ratownictwa Medycznego.

W kursie uczestniczyli słuchacze klas: VII i VIII Szkoły Podstawowej, III Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego.

Celem seminarium było propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajomości przepisów oraz sposobów unikania zagrożeń na drodze. Młodzież podczas szkolenia ćwiczyła udzielanie pomocy na fantomie. Prowadzący wyjaśnił wszelkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa w szkole, domu oraz podczas przemieszczania się po drogach.

Ponadto słuchacze dowiedzieli się jak rozpoznać zagrożenia i postępować na miejscu zdarzenia, kiedy wezwać odpowiednią pomoc. Uczestnicy kursu nauczyli się podstawowych czynności resuscytacyjnych, unieruchomienia kończyn górnych i dolnych, zakładania opatrunków, a także ułożenia ciała w bezpiecznej pozycji. Dodatkowo prowadzący wyjaśnił jak udzielić pomocy osobie, która się zadławi, ma atak epilepsji lub dostanie krwotoku z nosa, czy porazi się prądem.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia, potwierdzające umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Posted in Aktualności, Wydarzenia.