Rekrutacja

Technikum Nr 2

http://ckziu2.edu.pl/wp-content/uploads/2021/03/oferta-ksztalcenia-21-22-technikum.mp4

Regulamin rekrutacji

Kierunki kształcenia
Szkoły dla Dorosłych

Prowadzimy stałą rekrutację na wszystkie semestry bez egzaminów wstępnych. Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę zawodową lub średnią.

Na semestry wyższe zapraszamy osoby, które wcześniej podjęły naukę w innych szkołach, zarówno te, które przerwały edukację w wyniku różnych życiowych przyczyn, jak również pragnące się przenieść oraz ukończyć szkołę w spokojnej atmosferze wsparcia.

Typy szkół
Formularz zgłoszeniowy