Praktyka czyni mistrza – europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do projektu
Praktyka czyni mistrza – europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
w ramach projektu
Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu ogłasza rozpoczęcie procedury
rekrutacyjnej do projektu „Praktyka czyni mistrza – europejskie staże naszą szansą na rozwój
i sukces zawodowy” o numerze 2020-1-PL01-KA102- 080468.
W procesie rekrutacji obejmującym odbycie przez uczestników 2-tygodniowego stażu mogą wziąć
udział uczniowie, którzy w momencie ogłoszenia kształcącą się w zawodach: technik programista,
technik architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik ekonomista na etapie kształcenia klasa II,
III, IV Technikum Nr 2.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie rekrutacyjne
  2. Regulamin rekrutacji uczniów
  3. Regulamin stażu zagranicznego
  4. Formularz zgłoszeniowy POWER
  5. Oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem Stażu Zagranicznego
  6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich (załącznik 2)
Posted in Aktualności, POWER.