Kwalifikacyjny kurs zawodowy – pszczelarz

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu

ogłasza zapisy na bezpłatny kurs kwalifikacyjny  zawód  – pszczelarz, kwalifikacja R4 prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Planowane rozpoczęcie kursu luty 2018 r., a zakończenie marzec 2019 r.

Kurs obejmuje 575 godzin nauki w trakcie 3 semestrów, zajęcia będą odbywać się w piątki      od godziny 1500 i soboty od godziny 800. Zajęcia praktyczne będą realizowane w pasiekach w regionie.    

Kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje  tytuł zawodowy pszczelarza, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (612302) oraz  uprawnienia rolnicze niezbędne do ubiegania się o dotacje unijne  i zakup ziemi.

Zapisy na bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie pszczelarz trwają do 19.01.2018 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu,  ul. Dworskiego 25 i w Związku Pszczelarzy Ziemi Przemyskiej                  ul. Mickiewicza 22,  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

WYMAGANE DOKUMENTY NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

– kwestionariusz osobowy kandydata o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy; (można pobrać tutaj)

– kserokopia świadectwa potwierdzającego poziom wykształcenia;

– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie;

– kserokopia dowodu osobistego.

Na wszelkie pytania związane z kursem odpowiedzi udziela pan Marek Pilszyk, , pod numerem telefonu: 16 6783302.

Posted in Aktualności.