Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w głównej mierze jest adresowany do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Osoba, która ukończyła taki kurs może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu z kwalifikacji otrzyma świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

Aby otrzymać dyplom należy zdać wszystkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie oraz posiadać odpowiedni poziom wykształcenia. W przypadku zawodów nauczanych w szkole zawodowej należy posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodów „technikalnych” – wykształcenie średnie.

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez CKZiU Nr 2 w Przemyślu:

[WPSM_AC id=2766] [WPSM_AC id=2797] [WPSM_AC id=2769] [WPSM_AC id=2801]

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – pobierz podanie.
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji – pobierz oświadczenie.
  • zgoda na wykorzystanie wizerunku – pobierz oświadczenie.
  • świadectwo ukończenia szkoły (odpowiedniego typu, w zależności od kwalifikacji),
  • dokument tożsamości,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Sekretariat:

ul. hm. Izydory Kossowskiej 1
37-700 Przemyśl
tel./fax: (16) 678 65 00
w godzinach od 800 do 1530