Konkurs „Mój zagraniczny staż zawodowy”

W związku z zakończeniem projektu „Praktyka czyni mistrza – europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy” zachęcamy wszystkich uczestników projektu do wzięcia udziału w konkursie na pracę w języku angielskim na temat: „Mój zagraniczny staż zawodowy”. Poniżej przedstawiamy Regulamin konkursu.

I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

  1. Organizatorem konkursu jest zespół projektowy zajmujący się realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza – europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy” w ramach programu POWER w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu.
  2. Celem konkursu jest wykorzystanie umiejętności językowych do prezentacji przebiegu realizacji stażu oraz korzyści wynikających z wzięcia udziału w projekcie.

II. UCZESTNICY

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów i absolwentów, którzy brali udział w stażu zagranicznym w Sevilli w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza – europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy”.

III. ZASADY KONKURSU

  1. Uczestnicy konkursu przygotowują tekst odpowiadający tematyce konkursu.
  2. Praca powinna liczyć minimum 250 słów i być napisana w języku angielskim.
  3. Praca powinna precyzować powody wzięcia udziału w projekcie, zawierać krótki opis przebiegu stażu, miejsca odbywania stażu, obowiązków przydzielonych w miejscu pracy, umiejętności zawodowych nabytych, swoich osobistych wrażeń oraz sprecyzować korzyści wynikające z udziału w projekcie.

IV. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

  1. Prace należy złożyć w formie drukowanej do pani Joanny Gierlach do dnia 26.09 lub przesłać w formacie PDF na adres email: jkosicka@tlen.pl
  2. Przy ocenie pracy będzie brana pod uwagę jej ciekawa kompozycja, realizacja tematu według wytyczny zawartych w paragrafie III punkt 3 oraz poprawność językowa i zakres słownictwa.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

  1. Ogłoszenie wyników odbędzie się 30.09 w trakcie Konferencji podsumowującej realizację projektu.
  2. Przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Posted in Aktualności.