Konkurs biblioteczny „Książka w roli głównej”

Biblioteka szkolna przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu przy współpracy nauczyciela plastyki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie polegającym na wykonaniu zdjęcia lub pracy plastycznej, na których pierwszoplanowe miejsce zajmie książka lub coś związanego z czytelnictwem.

1. Organizatorzy:
Biblioteka szkolna przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu przy współpracy nauczyciela plastyki.
2. Cele:
– propagowanie idei czytelnictwa,
– poznanie upodobań literackich współczesnych młodych ludzi,
– rozwijanie wyobraźni fotograficznej / plastycznej inspirowanej przeczytanymi książkami,
– zachęcanie do wyrażania swoich zainteresowań i przeżyć związanych z literaturą w formie fotografii / plastycznej.
3. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Technikum nr 2 w Przemyślu.
Zasady konkursu:
– Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia lub pracy plastycznej, na których pierwszoplanowe miejsce zajmie książka lub coś związanego z czytelnictwem. Tło pracy jest dowolne.
– Pracę plastyczną należy wykonać atrakcyjną techniką, np. akwarelą.
– Zdjęcia i prace plastyczne należy dostarczyć do biblioteki.
– Do zdjęć i prac plastycznych trzeba dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza.
– Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanej pracy i z wyrażeniem zgody na umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły i na Facebooku.
– Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora konkursu.
– Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce.
Terminy:
– Prace należy złożyć do dnia 13 października 2023 r.
– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 października 2023 r.
– Nagrodzone prace plastyczne zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

Posted in Aktualności, Biblioteka.