Kalendarz roku szkolnego

Lp.WydarzenieTermin
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 września 2019 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2019 r.
3.Ferie zimowe13 – 26 stycznia 2020 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5.Egzamin ósmoklasisty
a) w terminie głównym:
- język polski21 kwietnia 2020 r.
- matematyka22 kwietnia 2020 r.
- język obcy nowożytny23 kwietnia 2020 r.
b) terminie dodatkowym:
- język polski1 czerwca 2020 r.
- matematyka2 czerwca 2020 r.
- język obcy nowożytny3 czerwca 2020 r.
6.Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo
najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
24 kwietnia 2020 r.
7.Egzamin maturalny
a) w terminie głównym:
- część ustna:4 - 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja)
- część pisemna:4 - 21 maja 2020 r.
b) w terminie dodatkowym:
- część ustna:1 - 6 czerwca 2020 r.
- część pisemna:1 - 19 czerwca 2020 r.
8.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2017)
a) sesja zimowa
- część pisemna10 stycznia 2020 r.
- część praktyczna9 stycznia 2020 r. (Model "d")
11 stycznia - 15 luty 2020 r. (Model "w", "wk", "dk")
b) sesja letnia
- część pisemna23 czerwca 2020 r.
- część praktyczna22 czerwca 2020 r. (Model "d")
24 czerwca - 9 lipca 2020 r. (Model "w", "wk", "dk")
9.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych26 czerwca 2020 r.
10.Ferie letnie27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.