Informacja z otwarcia ofert

                                                                                                                                             Przemyśl  2017-02-08

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Dla Zapytania ofertowego nr  1/2017 CKZIU 2  na realizację kursów i szkoleń dla uczniów i uczennic CKZIU nr 2 w Przemyślu w ramach projektu  pt. ” Zainwestuj w siebie , postaw na przyszłość” nr  umowy  RPPK.09.04.00-18-0015/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego . Numer ogłoszenia 1019480

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1019480

Otwarcie ofert w dniu 08/02/2017       o godz. 10:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 43 200,00 PLN brutto w tym na:

Część I   Kurs obsługi kas fiskalnych                 Zadanie 1         4 800,00  PLN brutto,

Część II   Kurs wózki widłowe                             Zadanie 2      24 000 PLN brutto,

Część III  Szkolenie ECDL BASE                      Zadanie 3      14 400,00  PLN brutto

 

,Rozstrzygniecie”

 Zadanie 1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

  1. Wilsona 12

37-700 Przemyśl

Data złożenia oferty  07.02.2017 r.

cena 4 800,- zł.

 

Zadanie 2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

  1. Wilsona 12

37-700 Przemyśl

Data złożenia oferty  07.02.2017 r.

cena 24 000,- zł.

 

Zadanie 3

Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne „Profesor” Wojciech Psik

Buszkowiczki 75B

37-710 Żurawica

Data złożenia oferty  07.02.2017 r.

cena 14 160 ,- zł.

 

Posted in Aktualności.