Egzaminy zawodowe – Technik pszczelarz.

Egzaminy zawodowe dla zawodu technik pszczelarz odbędą się:
– Egzamin pisemny – 11.01.2023 godzina 14:00
– Egzamin praktyczny – 09.01.2023 godzina 9:00.
Na egzamin zgłaszamy się pół godziny przed rozpoczęciem z dowodem osobistym i długopisem piszącym czarnym kolorem.
Marek Pilszyk.

Posted in Aktualności.