Egzamin maturalny 2024

Deklaracja maturalna

  1. Załącznik 1a (deklaracja A): deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. – wersja pdf

Szczegółowe oraz aktualne informacje o egzaminie maturalnym można znaleźć na stronie OKE w Krakowie.