Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

W dniach nauki klas zaocznych
Poniedziałek: 7.00 – 16.00 7.00 – 16.00
Wtorek: 7.00 – 15.00 7.00 – 15.00
Środa: 7.00 – 15.00 7.00 – 15.00
Czwartek: 7.00 – 15.00 7.00 – 17.00
Piątek: 7.00 – 15.00 7.00 – 17.00
Sobota: 7.00 – 13.00

Oferta biblioteki szkolnej:

 1. Udostępnianie materiałów czytelniczych: lektury szkolne, podręczniki do kształcenia ogólnego i zawodowego, literatura piękna i popularnonaukowa.
 2. Udzielanie pomocy w wyborach czytelniczych. Rozmowy z czytelnikami o książkach.
 3. Wsparcie w wyszukiwaniu informacji na konkretny temat. Kształcenie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł, porządkowania ich i prezentowania.
 4. Pomoc w sporządzaniu zestawień bibliograficznych.
 5. Organizowanie konkursów czytelniczych i innych akcji wspierających czytelnictwo.
 6. Współorganizowanie imprez szkolnych i uroczystości.

Regulamin biblioteki szkolnej:

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, słuchaczom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 2. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz przestrzegania jego reguł.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece materiałów korzystać można:
  • wypożyczając je do domu: lektury szkolne, literatura piękna, podręczniki),
  • czytając lub przeglądając na miejscu: księgozbiór podręczny.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 1-3 książki na okres trzech tygodni. Przeczytane książki powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed zakończeniem roku szkolnego w terminie podanym przez bibliotekarza.
 7. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 8. Każdy czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 9. Za zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza (o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zgubionej).