„Zawodowcy w mundurach” z wizytą w BOSG w Przemyślu

W dniu 10 marca br. uczestnicy projektu „Zawodowcy w mundurach” realizowanym przez Państwową
Akademię Nauk Stosowanych, a w którym biorą udział nasi uczniowie z technikum Nr2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, odbyli już trzecią wizytę studyjną, tym razem w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu.
Podobnie jak w poprzednich wizytach i tym razem grupa uczestników wraz ze swoimi opiekunami zostali przewiezieni autokarem do siedziby BOSG. Uczniowie mieli okazję zobaczyć profesjonalną strzelnicę i korzystać z niej wykonując strzelania z broni. Na wykładzie poznali historię placówki, obszar ochrony granicy unijnej przez BOSG, zasady przyjęcia do pracy i charakterystykę służby w tej instytucji służb mundurowych. W końcowym etapie wizyty cała grupa zwiedziła Izbę Pamięci tej placówki, co zostało utrwalone poniżej na fotografiach.

Czytaj więcej...

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w MSCKZiU w Przemyślu

W dniu 7.03 br. grupa uczennic z klasy IVB naszej szkoły odwiedziła Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w ramach dni otwartych szkoły.
Uczennice zwiedzając pracownie dydaktyczne mogły poznać kierunki kształcenia w tej jednostce oświatowej, co może być dla nich pomocne w dalszej edukacji i zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
Głównym jednak punktem wizyty w tej szkole były zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy, gdzie młodzież mogła odświeżyć swoją wiedzę z tego zakresu zdobytą na lekcjach z EDB oraz poszerzyć swoje umiejętności praktyczne z tego zakresu z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora AED.
Potwierdzeniem tego jest dokumentacja fotograficzna z udziałem tych uczennic.

Czytaj więcej...

XVII Podkarpackie Targi Edukacyjne „EduSalon” i Europejskie Targi Pracy

W dniu 1 marca br. grupa uczniów z klasy IV A wzięła udział w XVII Podkarpackich Targach Edukacyjnych EduSalon i Europejskich Targach Pracy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą dalszego kształcenia na uczelniach wyższych i szkołach policealnych na terenie całego kraju. Mieli również możliwość nawiązania kontaktu z różnymi pracodawcami, oferującymi pracę na terenie kraju i za granicą po ukończeniu szkoły. Uczniowie zainteresowani dalszym kształceniem się na uczelniach wyższych, mogą zapoznać się z ofertami uczelni znajdującymi się obok biblioteki szkolnej, które zostały przywiezione z w/w Targów.

Czytaj więcej...