Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu prowadzeniem zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ucznia/rodzica/opiekuna prawnego w celu prowadzeniem zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej dostępna jest na tej stronie.

Posted in RODO.