Międzynarodowy program EcoSchools (Eko-Szkoły) – międzynarodowy certyfikat „Zielonej Flagi”

Miło nam poinformować, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu spełniło wymagania formalne w Międzynarodowym programie EcoSchools (Eko-Szkoły), aby otrzymać międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi. Zgłaszając się do programu w roku szkolnym 2022/2023, szkoła może dołączyć do międzynarodowego grona EcoSchools, dla których środowisko naturalne oraz edukacja ekologiczna jest ważnym aspektem życia. W programie uczestniczy 51000 szkół z 67 krajów świata.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które rozpocznie się Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu w dniu 4 września 2023 r. o godzinie 8:00.

Po Mszy Świętej, około godziny 9:30, odbędzie się uroczysta akademia w budynku szkoły.

Nabór do Rady Dialogu Z Młodym Pokoleniem

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem jest rządowym organem opiniodawczo-doradczym, działającym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy o zmianie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. 2020 poz. 1057, z późn. zm.).

Rada między innymi:

  • Pomaga młodym ludziom zaangażować się w życie publiczne w Polsce;
  • Wydaje opinie na temat planowanych zmian w prawie oraz rządowych programów, które dotyczą młodego pokolenia;
  • Tworzy miejsce do dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami a władzami publicznymi w sprawach ważnych dla młodzieży;
  • Wspiera działalność instytucji, które działają na rzecz młodego pokolenia.

Nabór kończy się 31 SIERPNIA

Wymogi naboru i szczegóły:
https://www.gov.pl/web/dlamlodych/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-iii-kadencji-rady-dialogu-z-mlodym-pokoleniem