Szkoła Policealna dla Dorosłych

Nauka w Szkole Policealnej dla Dorosłych trwa 2 semestry (1 rok). Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. W trakcie trwania nauki można przystąpić do egzaminów potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Terminy i liczba egzaminów zależą od wybranego zawodu.

Do Szkoły Policealnej dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która:

 • ukończyła szkołę średnią,
 • jest zainteresowana dalszą nauką, ale z różnych względów nie może rozpocząć studiów,
 • pracuje w danym zawodzie, ale chce uzupełnić wykształcenie,
 • chce zdobyć nowy zawód, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

 Do szkoły policealnej nie jest wymagana matura. Jesteśmy placówką publiczną, więc nauka u nas jest bezpłatna.

Nauka w Szkole Policealnej odbywa się w trybie:

 • zaocznym – zajęcia odbywają się co dwa tygodnie:
  • w czwartki w godzinach od 1410 do 1955,
  • w piątki w godzinach od 1410 do 1955,
  • w soboty w godzinach od 800 do 1535.

 W szkole policealnej kształcimy w zawodach:

Technik administracji

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

 • EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Kształcąc się w tym zawodzie będziesz przygotowany do:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
 • udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
 • kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
 • sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
 • udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
 • sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
 • przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie,
 • w przypadku przyjęcia na semestr wyższy, dokumenty potwierdzające ukończenie niższych semestrów,
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Sekretariat:

ul. Aleksandra Dworskiego 25
37-700 Przemyśl
tel./fax: (16) 678 33 02
w godzinach od 730 do 1530

Print Friendly, PDF & Email