Pedagog

Godziny pracy pedagoga Rola pedagoga szkolnego Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga należy w szczególności: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, określanie form i sposobów udzielania uczniom, w … Czytaj dalej Pedagog