Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa 8 semestrów. Promocja słuchaczy odbywa się po każdym semestrze. Po ukończeniu szkoły można przystąpić do egzaminu maturalnego. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych może zostać przyjęta osoba, która: ukończyła gimnazjum, szkołę podstawową starego typu lub Zasadniczą Szkołę Zawodową, ukończyła 18 lat lub w roku przyjęcia uzyska pełnoletniość, jest niepełnoletnia, … Czytaj dalej Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych