Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w głównej mierze jest adresowany do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Osoba, która ukończyła taki kurs może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w … Czytaj dalej Kwalifikacyjne kursy zawodowe