Kalendarz roku szkolnego

Lp.WydarzenieTermin
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 września 2023 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
3.Ferie zimowe29 stycznia – 11 luty 2024 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
5.Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych 26 kwietnia 2024 r.
6.Egzamin maturalny
a) w terminie głównym:
– część ustna:11 – 16 maja 2024 r. (oprócz 12 maja) oraz 20 – 25 maja 2024 r.
– część pisemna:7 – 24 maja 2024 r.
b) w terminie dodatkowym:
– część ustna:10 – 12 czerwca 2024 r.
– część pisemna:3 – 17 czerwca 2024 r.
7.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2019)
a) sesja zimowa
– część pisemna10 – 15 stycznia 2024 r.
– część praktyczna9 stycznia 2024 r. (Model „d”)
9 stycznia – 20 stycznia 2024 r. (Model „w”, „wk”, „dk”)
b) sesja letnia
– część pisemna4 – 10 czerwca 2024 r.
– część praktyczna3 czerwca 2024 r. (Model „d”)
3 – 19 czerwca 2024 r. (Model „w”, „wk”, „dk”)
8.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024 r.
9.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
10.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Technikum Nr 2
LO, LOz oraz SP Nr 6