Kalendarz roku szkolnego

Lp.WydarzenieTermin
1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych3 września 2018 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2018 r.
3.Ferie zimowe11 – 24 lutego 2019 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5.Egzamin ósmoklasisty
a) w terminie głównym:
- język polski15 kwietnia 2019 r.
- matematyka16 kwietnia 2019 r.
- język obcy nowożytny17 kwietnia 2019 r.
b) terminie dodatkowym:
- język polski3 czerwca 2019 r.
- matematyka4 czerwca 2019 r.
- język obcy nowożytny5 czerwca 2019 r.
6.Egzamin gimnazjalny
a) w terminie głównym:
- część humanistyczna10 kwietnia 2019 r.
- część matematyczno-przyrodnicza11 kwietnia 2019 r.
- język obcy nowożytny12 kwietnia 2019 r.
b) terminie dodatkowym:
- część humanistyczna3 czerwca 2019 r.
- część matematyczno-przyrodnicza4 czerwca 2019 r.
- język obcy nowożytny5 czerwca 2019 r.
7.Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo
najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
26 kwietnia 2019 r.
8.Egzamin maturalny
a) w terminie głównym:
- część ustna:6 - 25 maja 2019 r. (oprócz 12 i 19 maja)
- część pisemna:6 - 23 maja 2019 r.
b) w terminie dodatkowym:
- część ustna:3 - 8 czerwca 2019 r.
- część pisemna:3 - 19 czerwca 2019 r.
9.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2017)
a) sesja zimowa
- część pisemna10 stycznia 2019 r.
- część praktyczna9 stycznia 2019 r. (Model "d")
11 stycznia - 16 luty 2019 r. (Model "w", "wk", "dk")
b) sesja letnia
- część pisemna18 czerwca 2019 r.
- część praktyczna17 czerwca 2019 r. (Model "d")
21 czerwca - 4 lipca 2019 r. (Model "w", "wk", "dk")
10.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2019 r.
11.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Print Friendly, PDF & Email