Informacja dla maturzystów

W związku z tym, że tegoroczny egzamin maturalny odbywa się w czasie pandemii obowiązują następujące zalecenia:

  1. Każdy zdający zobowiązany jest mieć rękawiczki ochronne oraz założoną maseczkę, którą może zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali.
  2. Przed wejściem do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.
  3. Każda osoba wchodząca na teren szkoły będzie mieć zmierzoną temperaturę.
  4. Zdający przynoszą własne długopisy z czarnym wkładem, na matematykę kalkulatory proste i linijkę ( szkoła nie zapewnia materiałów, o których mowa). Maturzyści, którzy zapomną o kalkulatorze lub linijce, nie będą mogli ich pożyczyć od innych osób.
  5. Przed wejściem do sali przewodniczący komisji może poprosić o zdjęcie maseczki w celu potwierdzenia tożsamości. Każdy musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.
  6. Szkoła nie zapewnia wody do picia, dlatego można wnieść na salę własną, małą, butelkę wody.
  7. W oczekiwaniu na wejście do szkoły proszę zachować bezpieczny dystans, 1,5 metra i unikać gromadzenia się.
  8. Wejście na teren szkoły będzie możliwe od godz. 8.15, nauczyciele dyżurni wskażą każdemu ze zdających w jakiej sali będzie pisać egzamin. Zdający udają się do tych sal i tam oczekują na rozpoczęcie egzaminu. Na egzamin, który zaczyna się o godz. 14.00 zdający będą wpuszczani do szkoły od godz.13.00.
  9. W miarę możliwości proszę nie zabierać ze sobą telefonów komórkowych i innych zbędnych rzeczy. Będą wyznaczone pomieszczenia, w których można będzie pozostawić odzież wierzchnią, torebki, parasole itp..
  10. Pozostałe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zostaną przekazane prze przewodniczących komisji w poszczególnych salach.

Na egzamin przychodzą osoby zdrowe i nie przebywające na kwarantannie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu znajdują się na stronie OKE Kraków.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Aktualności.