Egzamin maturalny 2022

Deklaracje maturalne

  1. Załącznik 1a (deklaracja A): deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. – wersja pdf wersja word(docx)
  2. Załącznik 5b: Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych – wersja pdf wersja word(docx)