Plan zajęć na rok szkolny 2019/2020

Plan zajęć dla uczniów, kliknij tutaj.

Plan zajęć dla nauczycieli, kliknij tutaj.

Harmonogram zajęć dla kierunku technik administracji, kliknij tutaj.

Harmonogram zajęć dla kierunku technik rachunkowości, kliknij tutaj.

Harmonogram zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego, kliknij tutaj.