Harmonogram dla KKZ pszczelarz I semestr

Szanowni Państwo w związku z sytuacją epidemiczna i aktualizacją rozporządzenie MEN planowane zajęcia z dnia 05.11.2020 r. zostają przesunięte na dzień 12, 13, 14 listopada.
Harmonogram zajęć na dwa semestry zostanie opublikowany na stronie w dniu 06.11.2020 r.
Forma realizowanych zajęć jest uzależniona od aktualnych rozporządzenia MEN. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o regularne śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie.
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia Marek Pilszyk.

Harmonogram dla pszczelarzy – I semestr i zaktualizowany III i IV semestr

Szanowni państwo zapraszam na pierwsze zajęcia w piątek 16.10.2020 uczestników KKZ Pszczelarz I semestr. Harmonogram do pobrania tutaj HARMONOGRAM KONSULTACJI Pszczelarz semestr I.

Słuchaczy III semestru proszę o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem i zapraszam na zajęcia w następnym tygodniu. Harmonogram do pobrania tutaj Harmonogram zajęć KKZ Pszczelarz – sem. III i IV r. szkolny 2020 -2021
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia Marek Pilszyk

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w CKZiU nr 2.

Szanowni Państwo
decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12 do 25 marca 2020 roku szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Dotyczy to wszystkich typów szkół i KKZ – pszczelarz.
Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają w domach pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
Wszelkie nowe komunikaty związane z działalnością szkoły przekazywane będą Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, szkolnej witryny internetowej www.ckziu2.edu.pl.
Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych GIS, MEN i MZ.
Zachęcajcie Państwo wasze dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Dyrektor szkoły
Marek Pilszyk

Egzaminy – pszczelarz

W dniu 14 marca 2020 roku (sobota) odbędą się egzaminy końcowe dla słuchaczy KKZ Pszczelarz z przedmiotów: ekonomia gospodarstwa pasiecznego – RL-04, organizacja produkcji pszczelarskiej – RL.17, działalność gospodarcza w rolnictwie RL. 04 …….. .
Każdy przedmiot realizowany podczas kursu kończy się egzaminem zaliczeniowym.
Warunkiem ukończenia kursu jest przystąpienie i zaliczenie egzaminów ze wszystkich przedmiotów.
Dla słuchaczy IV semestru ostatni termin.
Marek Pilszyk