Harmonogram zajęć dla Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – pszczelarz

Harmonogram dla KKZ2 – semestr II, zakończenie w grudniu 2019 r. do pobrania tutaj Harmonogram pszczelarz 2018-2019 KKZ2 semestr II od 02.02

 

Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem i do zobaczenia na zajęciach –  Marek Pilszyk.

Nastąpiła zmiana w harmonogramie, zamieniłem przedmioty, a dni zajęć pozostają bez zmian –

aktualny harmonogram – Harmonogram pszczelarz 2018-2019 semestr III od 31.01 po zmianach

Harmonogram dla KKZ -(koniec kursu w maju 2019 r.) – można pobrać tutaj Harmonogram pszczelarz 2018-2019 semestr III od 31.01

Harmonogram zajęć na drugi semestr 2018/2019

Poniżej dostępne są plany zajęć dla poszczególnych klas. Plany zajęć obowiązują od 21 stycznia 2019 r.

Harmonogram zajęć dla kierunku technik informatyk na II semestr 2018/2019 – otwórz.

Harmonogram zajęć dla kierunku technik rachunkowości na II semestr 2018/2019 – pobierz.

Harmonogram zjazdów klas LOz w II semestrze 2018/2019 – pobierz.

Harmonogram zajęć dla klas I i II LOz na II semestr 2018/2019 – pobierz.

Harmonogram zajęć dla klas III LOz na II semestr 2018/2019 (dodano harmonogram egzaminów semestralnych) – pobierz.

Wigilia 2018

W dniu 19 grudnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu odbyła się wigilia, która została przygotowana przez kadrę i uczestników szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również wychowawcy 9-13 HP w Przemyślu.Czytaj więcej…